KaupunkiPlus-paketilla 1 702 000 lukijaa!

Painetulla lehdellä edelleen vahva asema sisällön seuraamisessa

Uusimman Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT syksy 2017/kevät 2018) mukaan sanoma- ja aikakauslehtien suosituimpana lukemisvälineenä on edelleen painettu lehti. 75 % vastaajista lukee viikoittain lehteään painettuna ja 65 % digitaalisena. Lähes puolet vastaajista (45 %) katsoo olevansa pääasiassa perinteisen median käyttäjiä, jotka seuraavat asioita myös verkkomedioista. 19 % vastaajista kertoo käyttävänsä vain perinteisiä medioita.

Tutkimuksen mukaan mainontaan suhtautuminen painetussa mediassa on edelleen hyvin positiivista, kun taas useimpia ärsyttää mainonta sähköisissä medioissa. 75 % vastaajista suhtautuu mainontaan ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä myönteisesti tai melko myönteisesti.

76 % vastaajista laskee kiinnostuksen kohteisiinsa oman paikkakunnan asiat ja tapahtumat. Kotimaan ja ulkomaiden ajankohtaiset asiat kiinnostavat 71 % vastaajista.

KaupunkiPlus-pakettiin kuuluu 47 kaupunkilehteä Helsingistä Enontekiöön. Paketilla tavoitat yhteensä 1 702 000 lukijaa (KMT syksy 2017/kevät2018).